Název Předmět
Státy SSSR Dějepis UNI
Rozděleni Polska mezi Německo a SSSR Dějepis CZ
ČSR v letech 1945–1948 (napětí v poválečné společnosti) Dějepis CZ
Propagandistický plakát - Lenin Průřezová témata, Dějepis RU, CZ
Útok Osy na Sovětský svaz Dějepis CZ
Komunistický režim – propaganda Dějepis CZ
Sovětské medaile z 40. let 20. století Dějepis UNI
Svět na prahu 21. století Dějepis CZ
Vlajka Sovětského svazu Zeměpis CZ
Svět a ČSR po 2. světové válce Dějepis CZ