Název Předmět
Sociální sítě Výchovy a průřezová témata, Průřezová témata CZ
Bezpečí na sociálních sítích Výchova ke zdraví, Výchova k občanství, Průřezová témata CZ
Makrozáběry ze života sociálního hmyzu Výchova ke zdraví, Člověk a svět práce, Biologie, Průřezová témata, Zeměpis, Člověk a jeho svět, Přírodopis UNI
Báseň - I Sit Beside the Fire and Think (poslech a cvičení) Anglický jazyk EN (B1,B2)
Základní informace o sociálních dávkách Výchovy a průřezová témata, Výchova k finanční gramotnosti CZ
Sociální média v Německu Německý jazyk DE (A2,B1)
Síť krychle Matematika UNI
Krychle - těleso, síť a složená síť Matematika UNI
Pavoučí síť Biologie, Průřezová témata EN, FR, DE, RU, CZ
Síť válce Matematika UNI