Název Předmět
ČSR v letech 1945–1948 (napětí v poválečné společnosti) Dějepis CZ
Nastolení a utužení režimu KSČ (nástup totality) Dějepis CZ
Komunistický režim – ve městě Dějepis CZ
Komunistický režim – ve škole Dějepis CZ
Komunistický režim – doma Dějepis CZ
Politické procesy (1. část) Dějepis CZ
Třetí odboj (1948–1960) Dějepis CZ