Název Předmět
Stavba domu Člověk a svět práce, Průřezová témata, Výtvarná výchova, Výchova k finanční gramotnosti, Člověk a jeho svět, Přírodopis UNI
Stavba Země Zeměpis, Přírodopis UNI
Stavba rostlin Biologie, Člověk a jeho svět, Přírodopis EN, FR, DE, RU, CZ
Stavba mrakodrapu Průřezová témata, Zeměpis, Dějepis, Člověk a jeho svět, Přírodopis UNI
Stavba zubu Výchova ke zdraví, Biologie, Člověk a jeho svět, Přírodopis CZ
Stavba atmosféry Biologie, Přírodopis CZ
Stavba srdce Výchova ke zdraví, Biologie, Člověk a jeho svět, Přírodopis CZ
Stavba oka Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk, Francouzský jazyk, Přírodopis EN, FR, DE, RU, CZ
Stavba kůže Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk, Francouzský jazyk, Přírodopis EN, FR, DE, RU, CZ
Stavba oka Biologie, Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk, Francouzský jazyk EN, FR, DE, RU, CZ