Název Předmět
Tanec domorodců (Zimbabwe) Zeměpis CZ
Lidový tanec v krojích Tělesná výchova, Průřezová témata, Občanský a společenskovědní základ, Zeměpis, Hudební výchova, Výchova k občanství, Člověk a jeho svět UNI
Rituální obřad Aboriginců Corroboree Zeměpis UNI
Orientální tanečnice Zeměpis, Hudební výchova CZ
Pygmejové (Uganda) Zeměpis CZ
Gejša Zeměpis UNI
Symboly Jižní Ameriky Zeměpis, Anglický jazyk (A2,B1,B2,C1,C2)
Symboly Jižní Ameriky Zeměpis, Anglický jazyk (A2,B1,B2,C1,C2)
Silná a elegantní, Pole dance (článek, cvičení) Anglický jazyk EN (A2,B1)
Krasobruslení Anglický jazyk (A1,A2,B1,B2,C1,C2)