Název Předmět
Pakobra východní Člověk a jeho svět UNI
Hyacint východní Chemie, Průřezová témata, Přírodopis, Člověk a svět práce, Biologie, Zeměpis, Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět UNI
Východní Asie Zeměpis CZ
Východní Evropa Zeměpis CZ
Mezinárodní meteorologické symboly - fronty Zeměpis CZ
Pohoří Kodar ve východní Sibiři Zeměpis UNI
Erich Maria Remarque – Na západní frontě klid Český jazyk CZ
Bitva u Sokolova Dějepis UNI
Boston Zeměpis UNI
Raný středověk Dějepis UNI