Název Předmět
Obraz u rovinného zrcadla Fyzika UNI
Proč vystavovali obraz T. G. Masaryka? Dějepis CZ
Osová souměrnost - obraz rovinného útvaru Matematika UNI
Obraz kružnice ve středové souměrnosti Matematika UNI
Osová souměrnost - chybný obraz v hladině Matematika UNI
Spojná čočka - stejně velký obraz Fyzika UNI
Proč vznikl školní obraz? Dějepis CZ
Božena Němcová – Národopisné a cestopisné obrazy ze Slovenska Český jazyk a literatura CZ
Vladislav Vančura – Obrazy z dějin národa českého I Český jazyk a literatura CZ
Vladislav Vančura – Obrazy z dějin národa českého II Český jazyk a literatura CZ