Název Předmět
Slavné osobnosti Německý jazyk DE (A2)
Osobnosti (Information gap) Německý jazyk DE (A2,B1)
Rozvoj osobnosti Výchovy a průřezová témata CZ
Psychologie osobnosti Etická výchova, Občanský a společenskovědní základ, Průřezová témata, Výchova k občanství, Člověk a jeho svět CZ
Významné dny v kalendáři 2 Občanský a společenskovědní základ, Výchova k občanství, Člověk a jeho svět CZ
Významný světový den — kruhovka Výchova ke zdraví, Průřezová témata, Přírodopis CZ
Star (Slavné osobnosti) Německý jazyk DE (A2,B1)
Významné vrcholy Evropy Zeměpis CZ
Významné moravské letopočty Dějepis CZ
Významné dny v kalendáři 1 Občanský a společenskovědní základ, Výchova k občanství, Člověk a jeho svět CZ