Název Předmět
Jednotné a množné číslo Německý jazyk DE (A2,B1)
Základní číslovky Německý jazyk DE (A2,B1)
Řadové číslovky Německý jazyk DE (A2)
Zahlédl jsi Ježíška? (křížovka) Český jazyk a literatura CZ
Základní číslovky 2 Německý jazyk DE (A1)
Číslice Německý jazyk DE (A1)