Název Předmět
Cikáda — zpěv Biologie, Průřezová témata, Zeměpis, Člověk a jeho svět, Přírodopis UNI
Jan Neruda – Zpěvy páteční Český jazyk a literatura CZ
Slavné ženy – Ema Destinnová Dějepis CZ
Pygmejové (Uganda) Zeměpis CZ
Gejša Zeměpis UNI
Krmítko se sýkorami Člověk a svět práce, Biologie, Zeměpis, Průřezová témata, Člověk a jeho svět, Přírodopis UNI
Špaček Biologie, Člověk a jeho svět, Přírodopis UNI
Drozd zpěvný Biologie, Člověk a jeho svět, Přírodopis UNI
Kytaristka Anglický jazyk, Ruský jazyk, Francouzský jazyk, Německý jazyk, Hudební výchova (A1,A2,B1,B2,C1,C2)
Jistebnický kancionál Dějepis, Člověk a jeho svět UNI